Verplichte documenten en attesten bij de verkoop van je huis

Lees hieronder welke attesten verplicht zijn als je je woning wil verkopen

De beslissing is gevallen, je wilt je huis verkopen. Met de grootste zorg knap je het op, maak je het klaar voor verkoop, trek je foto’s, je zet je huis online en wacht je vol spanning op potentiële kopers. Maar volstaat dat om je huis te verkopen
Neen, je moet ook zorgen voor de verplichte documenten en attesten bij de verkoop van je huis. Allereerst is er uiteraard de eigendomsakte, die bewijst dat jij de effectieve eigenaar bent. Maar wat komt er nog allemaal bij kijken? 

Lees hieronder welke verplichte documenten en attesten je nodig hebt bij de verkoop van je huis:

Het energieprestatiecertificaat

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig en heeft betrekking op de doeltreffendheid van de verschillende elementen van een woning:

 • De schil (muren, vloeren, dak, enz.)
 • De verwarmingsinstallatie
 • De warmwaterinstallatie voor de badkamer
 • Het ventilatiesysteem
 • Systemen voor de productie van hernieuwbare energie

Daarnaast is het sinds 1 januari 2015 verplicht het EPC-certificaat nummer te vermelden in alle reclame in verband met de verkoop van het eigendom.

Deze verplichte melding van het EPC-certificaat is van kracht voor alle advertenties in kranten, tijdschriften en internetsites. Indien dit niet nageleefd wordt, word je bestraft met een boete, die kan oplopen van 500 € tot 1000 €

epc en advertentieplicht

De elektrische keuring

Wie zijn of haar huis verkoopt, heeft allereerst een keuringsattest van de algemene staat van de elektriciteit (de elektrische installatie) nodig. Je laat met een keuringsattest van de elektrische installatie aan de koper weten of alle elektrische installaties gekeurd werden en al dan niet in orde zijn. Als je een negatief attest voorlegt, weet de koper van je woning dat hij of zij 18 maanden de tijd heeft om de elektriciteit in orde te brengen.

Verwarm je je huis met stookolie, dan is het eveneens belangrijk om een keuringsattest te hebben van de stookolietank

Deze eerste twee zijn de meeste gekende documenten die je nodig hebt als je je huis gaat verkopen. Maar er zijn nog enkele verplichte documenten die je notaris meestal voor je zal in orde brengen bij het verkopen van je woning.

Bodemattest

Ook dit document heb je nodig als je je huis wil verkopen. Je bewijst hiermee dat de bodem waar de woning op gebouwd is al dan niet verontreinigd is. Vraag dit attest aan via je notaris of via OVAM. De prijs van dit attest varieert van 50 tot 202 euro en bij de aanvraag heb je de correcte kadastrale gegevens van je perceel nodig.

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). Je hebt dus een bodemattest nodig als je een grond:

Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig.

Wie de grond overdraagt, moet voor een geldig bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis.

Voor een grond die via een erfenis of een legaat wordt verworven, is geen bodemattest nodig.

 • Het bodemattest moet sowieso dateren van na 1 juni 2008.
 • Voor niet-risicogronden blijft een bodemattest geldig zolang de toestand van het terrein hetzelfde blijft en zolang
  • administratieve gegevens (bv. perceelnummer) niet wijzigen
  • milieutechnische gegevens (bv. ten gevolge van een bodemverontreiniging) niet wijzigen.
 • Voor risicogronden hangt de geldigheid ook af van de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek.

Op dit uittreksel vind je terug op welke wijze de overheid jouw perceel grond gecatalogeerd heeft in haar databank (aan de hand van een uniek perceelnummer dat aan je perceel is toegekend). Ook het kadastraal inkomen, het bouwjaar, en de perceeloppervlakte staan hierin vermeld. Het kadastraal plan geeft je zicht op de perceelgrenzen en de verschillende constructies op het perceel. Beiden kunnen aangevraagd worden bij het kadaster.

verplichte documeten en attesten bij verkoop huis

Overstromingsgebied

Je bent wettelijk verplicht je koper in te lichten over de overstromingsgevoeligheid van je woning. Als je jouw woning of zelfs grond verkoopt, dan ben je verplicht om via dit document de koper informatie mee te delen over het risico op overstroming. Je kan deze documenten makkelijk zelf voorzien via het geoloket.

Huis zelf verkopen tips: Lees hier extra advies van onze experten

Postinterventiedossier

Is je huis na mei 2001 gebouwd of gerenoveerd door een aannemer? Dan heb je een document nodig dat de technische gegevens verschaft over de structuur en de materialen van de woning. Het postinterventiedossier of PID vraag je aan de aannemer die renovaties heeft uitgevoerd aan je woning of aan je bouwheer.

Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van je woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kan je verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister. De meeste van bovenstaande verplichte documenten bij de verkoop van je huis worden door je notaris in orde gebracht.

In vele gemeenten is het echter ook al verplicht om in je advertentie deze zaken te vermelden:

 • de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister.
 • een dagvaarding werd uitgebracht en iedere in de zaak gewezen beslissing.
 • een voorkooprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat.
 • een verkavelingsvergunning bestaat.

Informatie van de syndicus (appartement)

Bij de verkoop van een appartement is de syndicus verplicht om voorafgaand  én bij het sluiten van een koopovereenkomst bepaalde informatie over de mede-eigendom mee te delen. Op die manier kan de koper met kennis van zaken over zijn aankoop beslissen. Er wordt zo komaf gemaakt met situaties waarin de koper geconfronteerd wordt met onvoorziene uitgaven ten behoeve van de mede-eigendom.

Keuringsattest van de verwarmingsinstallatie

Vooraleer een centrale verwarming in gebruik wordt genomen, moet er een verplichte keuring plaatsvinden. Dit is ook het geval wanneer de ketel of brander vervangen wordt. 

 • centrale stooktoestellen op gas: 2-jaarlijks
 • centrale stooktoestellen op stookolie of vaste brandstof: jaarlijks

Verder is de eigenaar van een centraal stooktoestel verplicht om regelmatig een keuring te laten uitvoeren. Deze verplichting geldt vanaf dat het toestel ouder is dan vijf jaar en dit een vermogen heeft van meer dan 20 kW

De verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid

Vanneer is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht?

De verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor de werven:

 • waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is;
 • waarvoor na 1 juli 2018 een bouwvergunning werd afgeleverd ;
 • van renovatie of bouw van een woning;
 • voor een woning gelegen in België.

Wie moeten zich verzekeren?  

De volgende actoren moeten zich verzekeren:

 • de architect;
 • de aannemer die zich ertoe verbindt om een werk uit te voeren waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is ;
 • elke andere dienstverlener in de bouwsector, met uitzondering van de bouwpromotoren, op voorwaarde dat de tussenkomst van een architect verplicht is.

Wat moet de verzekering dekken? 

De verzekering dekt de tienjarige aansprakelijkheid van de actoren in de bouw.

De tienjarige aansprakelijkheid loopt gedurende een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken. De aanvaarding is het moment waarop je bevestigt dat de werken correct werden uitgevoerd.

Kocht je een woning die pas gebouwd/gerenoveerd is?

In geval van de aankoop van een woning, volgt de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering het goed.

Als de overdracht plaatsvindt voor het verstrijken van de dekkingsperiode van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, dan moet je notaris een register raadplegen waarin alle verzekeringen zijn opgenomen. Hij moet in de akte vermelden of hij op de hoogte is van deze verzekering. Indien nodig bezorgt hij je het verzekeringsattest

De verplichte en belangrijkste documenten en attesten bij de verkoop van je woning zijn het postinterventiedossier, elektrische keuring, het EPC. Daarnaast vraagt je notaris het bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel en informatie uit het kadaster op.

De elektrische keuring en het EPC moet je zelf regelen met een erkende keurder. Het postinterventiedossier kan je bij je architect vinden. Het bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel en informatie uit het kadaster vraagt je notaris op. 

De documenten en attesten zijn meestal dezelfde voor een huis als voor een appartement. Bij de verkoop van een appartement moet er wel een basisakte afgeleverd worden die de rechten en eigendommen van de koper beschrijft in het appartementsgebouw. Je notaris zal zich ook inlichten bij de syndicus.

Compare listings

Vergelijken

gratis Webinar Hoe je huis zelf verkopen

In amper 20min krijg je alle info die je nodig hebt om je huis zelf te verkopen. 

We zijn er om jullie te helpen

SCHRIJF JE DUS ZEKER IN ALS OOK JIJ VEEL GELD WIL BESPAREN. 👇

BONUS: Ontvang onmiddellijk onze GRATIS stappenplan met zéér waardevolle tips

small_c_popup.png

Komt jouw pand ook in aanmerking?

Leuk dat je jouw huis met ons wilt verkopen!

Geef hier je gegevens in en binnen de 24u kom je te weten of ook jij meer geld op je eigen bankrekening zal zien verschijnen.