Privacy

Wij willen het vertrouwen waardig blijven dat u in ons stelt door onze internetsite te bezoeken en gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij willen ook dat u zich helemaal gemakkelijk voelt wanneer u in onze digitale wereld surft.

Daarom willen we u op een transparante manier informeren over de voorzorgsmaatregelen die we nemen om de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt (of die wij verzamelen) te verwerken, bij het gebruik van onze internetsite of onze apps.

Dit Privacybeleid heeft tot doel de volgende van kracht zijnde wetten na te leven:
– Tot en met 24 mei 2018, de wet van 8 december 1992 (de ‘Privacywet’) die de burgers wil beschermen tegen elk misbruik van hun persoonsgegevens.
– Vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ of ‘GDPR’ in het Engels) 2016/679 van 27 april 2016, die van kracht wordt op 24 mei 2016. Deze Verordening treedt in werking op 25 mei 2018 en heeft tot doel de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen te beschermen en meer bepaald hun recht op bescherming van persoonsgegevens.
– Elke andere wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is op Instahome

_____________________________

1. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Instahome verzamelt uw gegevens niet zonder dat daarvoor een rechtsgrond bestaat.

– Hetzij doordat u ons uw toestemming hebt gegeven. Het is mogelijk dat uw toestemming afgeleid kan worden uit uw surfgedrag of handelingen (bijvoorbeeld, wanneer u een formulier invult, of op een knop drukt). Hierdoor gaat u ermee akkoord dat de ingevoerde gegevens kunnen worden gebruikt om de goede uitvoering van onze diensten te verzekeren.
– Hetzij doordat de verwerking van uw gegevens berust op een andere rechtsgrond en zijn uw gegevens nodig:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Of voor het naleven van een verplichting van onze zaak (Instahome) ingevolge een wet, decreet of ordonnantie.
 • En/of in het geval uw gegevens noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het rechtmatige belang van Instahome. In dergelijk geval verbindt Instahome zich ertoe te controleren dat uw belang of uw grondrechten niet de bovenhand neemt op haar eigen rechtmatige belangen.

2. Voor welke doeleinden houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig:

 • Om u de informatieve diensten inzake vastgoed en zoekertjes te verlenen op onze internetsite en in onze apps;
 • Om de gebruikers die uw zoekertje gelezen hebben de mogelijkheid te bieden om contact met u op te nemen (wanneer u een zoekertje geplaatst hebt op onze internetsites en onze apps);
 • Om u per e-mail de lijst van de onroerende goederen te bezorgen die voldoen aan uw zoekcriteria (wanneer u hebt ingeschreven op de dienst “e-mail alert”);
 • Om u op de hoogte te brengen van een prijsverlaging van een onroerend goed (wanneer u ingeschreven hebt op onze dienst “Volg de prijs”);
 • Om u met uw toestemming op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en diensten; u uit te nodigen voor onze evenementen; u enquêtes, wedstrijden en acties aan te bieden en om u de informatie mee te delen over de interesses die u in uw account hebt opgegeven;
 • Om u met uw toestemming op de hoogte te houden van aanbiedingen van onze partners die actief zijn in sectoren als decoratie, renovatie, bouw, energieleveringen, financieringen, verzekeringen of andere sectoren verbonden met de vastgoedsector;
 • Om met uw toestemming telefonisch contact met u op te nemen om u op de hoogte te houden van producten en diensten die u zouden kunnen interesseren;
 • Om fraude en kwaadaardige acties te voorkomen;
 • Om statistieken op te maken over de bezoekfrequentie van de verschillende rubrieken van onze internetsites en apps en deze te verbeteren;
 • Om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen aan onze internetsites en apps, of aan een van de diensten van Instahome;
 • Meer in het algemeen, om het technische beheer van onze internetsites en apps te verzorgen.

Hieronder vindt u – per dienst aangeboden door Instahome of door partners van Instahome – de gegevens die wij verwerken, het doeleinde van de verwerking, hoe lang wij uw gegevens bewaren en de rechtsgronden die ons de verwerking van deze gegevens mogelijk maken.  
Voor de meeste van deze diensten staat het u vrij deze persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk mee te delen. Bepaalde functionaliteiten en kenmerken van onze internetsites en toepassingen kunnen echter alleen worden gebruikt op voorwaarde dat u ons bepaalde persoonsgegevens meedeelt. Dan worden deze gegevens als verplicht aangemerkt.

2.1 VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR DE DIENSTVERLENING DOOR INSTAHOME

2.1.1 Aanmaken van uw Instahome-account ‘Mijn Account’

Om Instahome haar dienstverlening mogelijk te maken, vragen wij u een account aan te maken. Dit zijn de inlichtingen die hiervoor verzameld worden:

 • Verzamelde gegevens:
  • Identificatiegegevens: uw naam, voornaam, titel, e-mailadres;
  • Wachtwoord (dit is geëncrypteerd en daar hebben wij geen toegang toe. Indien u het verliest, moet u het herinitialiseren.);
  • Facultatief: uw inschrijving op een van onze digitale berichten, uw adres (straat, postcode, gemeente, land), uw contactgegevens: telefoon-, gsm- of faxnummer).
 • Doeleinden: deze gegevens zijn nodig
  • om u de informatieve diensten inzake vastgoed en zoekertjes te verlenen op onze internetsite en onze apps (identificatiegegevens en adres);
  • zodat u zich kunt identificeren (login en wachtwoord) voor een beveiligde toegang;
  • voor het versturen van digitale berichten met een informatief en/of commercieel karakter (via e-mail, sms, social media) of telefoongesprekken met een commercieel karakter, volgens uw voorkeur.
 • Rechtvaardiging:
  • Deze gegevens zijn nodig om de gevraagde diensten te verlenen, en dus de overeenkomst tussen Instahome en uzelf uit te voeren.
  • Wij vragen uw toestemming voor het versturen van digitale berichten of om u te bellen.
 • Bewaartermijn:
  • De gegevens van uw account worden bewaard tot u uw account opheft.
  • Uw toestemming voor het versturen van digitale berichten wordt bewaard tot u zich hierop uitschrijft. In onze gegevensbank bewaren wij het ontvangstbewijs van uw toestemming, met name het moment en de bron wanneer en waar wij deze gegevens verkregen hebben. Wij bewaren tevens elk bewijs dat u zich heeft uitgeschreven.
 • Toegang tot en rechtzetting van gegevens:
  • Deze gegevens zijn toegankelijk in uw account. U kunt deze gegevens te allen tijde corrigeren door uw profiel aan te passen.

2.1.2 Plaatsen van zoekertjes

Nadat uw account is aangemaakt, worden daar de volgende gegevens aan toegevoegd:

 • Verzamelde gegevens:
  • De kenmerken en de foto’s van het onroerend goed dat u wenst te verkopen of te verhuren;
  • De vraagprijs;
  • Uw verkochte of gehuurde onroerende goederen;
  • Het formaat van het zoekertje en de duur van de publicatie;
  • Facultatief: uw voorkeur voor de uren waarop wij u mogen bellen, de naam van uw vennootschap (indien van toepassing) en haar btw-nummer.
 • Doeleinden: deze gegevens zijn nodig:
  • Om u deze dienst te verlenen (publicatie van het zoekertje);
  • Om de gebruikers die uw zoekertje gelezen hebben de mogelijkheid te bieden om contact met u op te nemen;
  • Om u de mogelijkheid te bieden uw acties op te volgen en uw zoekhistoriek op te slaan;
  • Om analyses mogelijk te maken voor marketingdoeleinden (marktevolutie) en onze commerciële strategie: voor welk type onroerend goed wordt er geadverteerd, tegen welke prijs, welk tarief, in welke regio’s en voor welke duurtijd.
 • Rechtvaardiging:
  • Deze gegevens zijn nodig om de gevraagde diensten te verlenen, en dus de overeenkomst tussen Instahome en uzelf uit te voeren.
  • Deze gegevens hebben wij nodig om de meest gepaste dienstverlening te kunnen aanbieden.
 • Bewaartermijn:
  • Deze gegevens worden bewaard zo lang u uw account aanhoudt.
 • Toegang en rechtzetting van gegevens:
  • U kunt deze gegevens raadplegen op uw account. U kunt deze gegevens te allen tijde recht zetten door uw profiel te wijzigen.

2.1.3. Zoekopdrachten en alerts

Nadat uw account is aangemaakt, worden daar via de rubrieken “Kopen” of “Huren” de volgende gegevens aan toegevoegd: 

 • Verzamelde gegevens:
  • De zoekcriteria voor de onroerende goederen die u wenst te kopen of te huren;
  • Uw commentaren en beoordelingen van de bezochte onroerende goederen.
 • Doeleinden: deze gegevens worden verwerkt:
  • Om uw gevraagde zoekacties mogelijk te maken;
  • Voor het opslaan van uw zoekcriteria (indien gewenst) in “Mijn Account”;
  • Om u per e-mail de lijst van de onroerende goederen te bezorgen die voldoen aan uw zoekcriteria (wanneer u hebt ingeschreven op de dienst “e-mail alert”);
  • Om u op de hoogte te brengen van een prijsverlaging van een onroerend goed (wanneer u ingeschreven bent op onze dienst “Volg de prijs”);
 • Rechtvaardiging:
  • De verwerking van deze gegevens is nodig om de gevraagde dienst te verlenen.
 • Bewaartermijn:
  • Deze gegevens worden bewaard zo lang u uw account aanhoudt. U kunt uw zoekopdrachten, uw alerts, uw commentaren beheren via uw account.
 • Toegang en rechtzetting van gegevens:
  • U heeft toegang tot de lijst met onroerende goederen en/of de zoekcriteria hiervoor die u wenst op te slaan, uw persoonlijke commentaren en beoordelingen via de rubriek “Mijn Account”.

2.1.4. Bereken leensimulatie

Deze dienst is toegankelijk via de rubriek “Bereken uw maandbedrag” en de volgende gegevens worden verzameld:

 • Verzamelde gegevens (bovenop de reeds verzamelde gegevens):
  • Uw eigen inbreng;
  • De duur en de kredietformule; eventueel het rentepercentage dat u zelf invoert.
 • Doeleinden: deze gegevens zijn nodig:
  • Om u de gevraagde dienst te verlenen; het gaat om een berekening.
 • Rechtvaardiging:
  • De verwerking van deze gegevens is nodig om de gevraagde dienst te verlenen.
 • Bewaartermijn:
  • Deze gegevens worden bewaard zo lang u uw account aanhoudt.
 • Toegang en rechtzetting van gegevens:
  • U kunt deze gegevens raadplegen op uw account. U kunt deze gegevens te allen tijde recht zetten door uw profiel te wijzigen.

2.2. VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR ENQUÊTES, OPINIEPEILINGEN, WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN

2.2.1. Deelname aan enquêtes en opiniepeilingen

U kunt uit vrije wil deelnemen aan enquêtes en opiniepeilingen en daarvoor verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Verzamelde en verwerkte gegevens:
  • Uw leeftijd, uw titel, uw regio, uw taal, overige sociodemografische gegevens om op efficiënte wijze een segment te kunnen creëren;
  • Uw antwoorden;
  • Uw identificatiegegevens, alleen wanneer u ze ons hebt meegedeeld en om opnieuw met u contact op te nemen om te bevestigen dat u een prijs hebt gewonnen zoals voorgesteld in de beschrijving van de opiniepeiling of in de enquête.
 • Doeleinden: deze gegevens zijn nodig:
  • Om statistieken op te maken, de antwoorden voor te bereiden voor de opiniepeilingen en enquêtes.
  • Uw e-mailadres wordt gebruikt om u een link naar de opiniepeiling of de enquête toe te sturen en voor het beheer van de antwoorden. Vervolgens anonimiseert het systeem de antwoorden en zijn deze niet langer gelinkt aan het e-mailadres van de respondenten. Wij ontvangen alleen statistieken, wat juist de bedoeling is.
 • Rechtvaardiging:
  • U kunt vrij deelnemen aan de opiniepeilingen. Door uw deelname geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden.
 • Bewaartermijn:
  • Deze gegevens worden geanonimiseerd en samengebundeld. Wij bewaren alleen het resultaat van de opiniepeilingen.
 • Toegang en rechtzetting van gegevens:
  • Wij maken gebruik van enquêtetools die alle gegevens anonimiseren en samenbundelen. Dit laat ons niet toe om uw antwoorden te identificeren bij die van andere respondenten. Wij zijn dus niet in staat u toegang te geven tot uw antwoorden of deze na verzending te corrigeren.

2.2.2. Deelname aan wedstrijden

U kunt uit vrije wil deelnemen aan wedstrijden en daarvoor verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Verzamelde en verwerkte gegevens:
  • Identificatiegegevens;
  • Contactgegevens;
  • Overige gegevens over de wedstrijd (antwoorden op vragen, foto’s,…);
  • Opt-in (facultatief): uw inschrijvingen op een of meerdere van onze digitale berichten;
 • Doeleinden:
  • De wedstrijd beheren, contact opnemen met de winnaars.
  • Het versturen van digitale berichten wanneer u erom gevraagd heeft (bijkomende toestemming vereist).
 • Rechtvaardiging: uw toestemming
  • U kunt vrij deelnemen aan de wedstrijd. Door uw deelname geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden.
 • Bewaartermijn:
  • De gegevens worden bewaard voor de duur van de wedstrijd en voor het beheer van eventuele latere klachten (tot zes maanden na de afloop van de wedstrijd)
  • Uw toestemming voor het versturen van digitale berichten wordt bewaard tot u zich hierop uitschrijft.

2.2.3. Deelname aan evenementen

U kunt uit vrije wil deelnemen aan evenementen en daarvoor verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Verzamelde en verwerkte gegevens:
  • Identificatiegegevens;
  • Contactgegevens;
  • Overige gegevens over het evenement (aantal personen,…);
  • Opt-in (facultatief): uw inschrijvingen op een of meerdere van onze digitale berichten;
  • Tijdens een evenement kunnen foto’s en opnames gemaakt worden voor publicatie op de internetsite of de Facebookpagina van Instahome. Indien u wenst dat uw afbeelding niet wordt gepubliceerd, vraag dan aan de fotograaf en/of de cameraman om de foto’s/beelden te wissen waar u op staat.
 • Doeleinden:
  • Beheer van het evenement en de beveiliging ervan.
  • Versturen van digitale berichten wanneer u erom gevraagd heeft (bijkomende toestemming vereist).
 • Rechtvaardiging: uw toestemming
  • U kunt vrij deelnemen aan het evenement. Door uw aanvraag tot deelname toe te sturen, geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden.
 • Bewaartermijn:
  • De gegevens worden bewaard voor de duur van het evenement.
  • Uw interesse voor het evenement wordt bewaard om u digitale berichten toe te zenden betreffende gelijkaardige events (die alleen verstuurd worden wanneer u hiermee akkoord bent gegaan).
  • Uw toestemming voor het versturen van digitale berichten wordt bewaard tot u zich hierop uitschrijft.
 • Toegang tot en rechtzetting van gegevens:

U kunt toegang krijgen tot uw gegevens of ons vragen ze op verzoek te verwijderen (zie punt 7).

3. DIRECT MARKETING

3.1. Direct Marketing en berichten aan derden

Voor ons zijn uw persoonsgegevens vertrouwelijke informatie die wij niet aan derden bezorgen en die uitsluitend dienen voor direct marketing, behalve wanneer u vooraf toestemming (“opt-in”) verleend hebt door de verschillende vakjes aan te vinken die vermeld zijn op “Mijn Account” op onze internetsite of in onze digitale berichten.

 • Verzamelde en verwerkte gegevens:
  • E-mailadres;
  • Toestemming en moment van de toestemming (voor aanbiedingen van Instahome, aanbiedingen van Instahome en haar partners, of telefonische mededelingen);
  • Intrekking en tijdstip van de intrekking van de toestemming;
  • Voorkeuren vermeld in het profiel (zodat wij u aanbiedingen kunnen sturen die u interesseren);
  • Voorkeuren afgeleid uit uw surfgedrag op de internetsite (zodat wij u aanbiedingen kunnen sturen die u interesseren);
 • Doeleinden: Dit zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken wanneer u ons uw toestemming verleent:
 • Om u op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en diensten; u uit te nodigen voor onze evenementen; u enquêtes, wedstrijden en acties aan te bieden en om u de informatie mee te delen over de interesses die u in uw account hebt opgegeven ;
 • Om u op de hoogte te houden van de aanbiedingen van onze partners die actief zijn in de sectoren van de decoratie, de renovatie, de bouw, energieleveringen, financieringen, verzekeringen of andere sectoren verbonden met de vastgoedsector ;
 • Om telefonisch contact met u op te nemen om u op de hoogte te houden van producten en diensten die u zouden kunnen interesseren (wanneer u het vakje “Ik mag telefonisch gecontacteerd worden over producten en diensten aangeboden door Instahome ” hebt aangevinkt);
 • Rechtvaardiging:
  • Uw toestemming.
 • Bewaartermijn:
  • Nadat u ons uw toestemming verleend hebt, staat het u vrij te allen tijde deze toestemming in te trekken. Al onze boodschappen bevatten een link om u uit te schrijven. U kunt ook de nodige vakjes uitvinken in uw Instahome-profiel. Wanneer u via deze weg problemen ondervindt, kunt u uw aanvraag richten aan het e-mailadres info@instahome.be

Het is mogelijk dat Instahome uw gegevens deelt met een beperkt aantal derden-partners. Dat gebeurt enkel wanneer deze gegevens gedeeld moeten worden om een van de volgende redenen:

 • Beheer van de gegevensbank;
 • Om ons helpen bij het uitvoeren van marketingacties, wedstrijden, opiniepeilingen of evenementen (onderaannemers);
 • Op verzoek van de overheid of van de politiediensten in het kader van acties in toepassing van de wet;
 • Om lichamelijke of financiële schade te voorkomen of in het kader van een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of naar illegale activiteiten.
 • Toegang tot en rechtzetting van gegevens:
 •  U kunt toegang krijgen tot uw gegevens of ons vragen ze op verzoek te verwijderen (zie punt 7.).

3.2. Banneradvertenties

Zoals de meeste internetsites delen wij automatisch een aantal gegevens mee aan onze reclameregie. Het betreft evenwel gegevens die u nooit kunnen identificeren of waarmee u kunt gecontacteerd worden. Dat zijn de volgende gegevens:

 • Verzamelde en verwerkte gegevens:
 • De ligging van het onroerend goed;
 • De waarde van het onroerend goed;
 • Het type onroerend goed;
 • Het transactietype (aankoop/verkoop/huur);
 • Aantal kamers;
 • Taalkeuze op de internetsite of in de app;
 • Voorkeuren qua decoratie en inrichting;
 • Financierings-, krediet- of verzekeringsbehoefte;
 • Overige beschrijvende criteria zoals wijze van verwarming, te renoveren pand, type keuken, …

Met deze gegevens kunnen de banneradvertenties die op onze internetsite verschijnen aan uw persoonlijk profiel aanpassen. Dat gebeurt via de plaatsing van cookies. Indien u deze gepersonaliseerde banners niet wenst te zien, kunt u op elk moment de cookies van derden verwijderen.

4. VERWERKING VAN GEGEVENS SPECIFIEK VOOR DE INTERNETSITE

4.1. Beheer en beveiliging van de internetsite

Wij verzamelen bepaalde gegevens om het juiste beheer van onze sites en toepassingen te verzekeren, om fraude en kwaadwillig gedrag te voorkomen en om statistieken over het gebruik hiervan op te stellen. Deze informatie stelt ons ook in staat om u persoonlijk op de hoogte te houden van wijzigingen aan onze sites en applicaties om de kwaliteit en/of veiligheid te verbeteren.

 • Verzamelde en verwerkte gegevens:
  • Uw IP-adres wanneer u toegang krijgt tot de internetsite;
  • Uw gebruikersidentificatie bij Instahome wanneer u ingelogd bent op uw “Mijn Account”;
  • Uw surfgedrag op de internetsite (bezochte pagina’s, uren, gevolgde links);
  • Het type computer en de browser waarmee u zich toegang verschaft tot onze diensten;
  • E-mails die u vanop de internetsite of vanuit onze app verstuurt.
 • Doeleinden:
  • Beheer van de beveiliging van de internetsite;
  • Fraude en kwaadaardige acties voorkomen;
  • Statistieken opmaken over de bezoekfrequentie van de verschillende rubrieken van onze internetsites en apps en deze verbeteren;
  • U op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen aan onze internetsites en apps, of aan de dienstverlening van Instahome;
  • Om het technische beheer van onze internetsites en apps te verzorgen.
 • Rechtvaardiging:
  • Veiligheid (wettelijke verplichting van de GDPR-verordening);
  • Legitiem belang van Instahome (beheer, statistieken).
 • Bewaartermijn:
  • Deze gegevens worden gedurende 12 maanden bewaard.

4.2. Doorgifte van uw gegevens naar het buitenland:

Sommige van uw gegevens kunnen doorgegeven worden naar servers die zich bevinden in een ander land dan dat waar uw verblijfplaats is gevestigd of aan derden die deze gegevens in onze naam en volgens onze instructies kunnen (laten) verwerken in het buitenland, zodat wij u onze dienstverlening kunnen verzekeren. Door uw gegevens aan Instahome mee te delen, en meer bepaald door het gebruik van onze internetsites, aanvaardt u dat wij deze gegevens doorgeven aan het buitenland, vaak in het kader van de overeenkomst die wij samen hebben. Wij handelen in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid, van de Privacywet en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

4.3. Tracking, opvolging en segmentering

Om de relevantie te verbeteren van de diensten die wij aanbieden, linken wij bepaalde gegevens om te vermijden dat wij u berichten sturen die voor u geen belang hebben.

 • Verzamelde en verwerkte gegevens:
  • Uw IP-adres wanneer u toegang krijgt tot de internetsite;
  • Uw gebruikersidentificatie bij Instahome wanneer u ingelogd bent op uw account “Mijn Account”;
  • Uw surfgedrag op de internetsite (bezochte pagina’s, uren, gevolgde links);
  • Het type computer en de browser waarmee u zich toegang verschaft tot onze diensten;
  • E-mails die u vanop de internetsite of vanuit onze app verstuurt.
 • Doeleinden:
  • Deze gegevens worden gebruikt om de juistheid van onze digitale berichten waarop u bent ingeschreven te verbeteren. Nadat ze geanonimiseerd zijn, kunnen deze gegevens tevens gebruikt worden voor de opmaak van statistieken.
 • Rechtvaardiging:
  • De verbetering van onze dienstverlening en de juistheid van onze berichten.
 • Bewaartermijn:
  • Niet-geanonimiseerde gegevens worden bewaard zolang de toestemming (opt-in) voor een of meerdere digitale berichten van Instahome actief is.

4.4. Gegevens die wij automatisch verkrijgen: de “Cookies”

Overige gegevens die u betreffen worden ons automatisch bezorgd via cookies of andere technologieën die persoonsgegevens kunnen verzamelen of bewaren.

Cookies zijn kleine bestanden die door onze servers gestuurd worden naar en geplaatst worden op de harde schijf van uw computer. Zij worden gebruikt om uw persoonsgegevens op te slaan, en ook niet-persoonlijke gegevens betreffende uw surfgedrag op onze internetsite. Cookies kunnen permanent aanwezig zijn (en blijven ook zonder dat u ingelogd bent op onze internetsites, om ze bij een later bezoek opnieuw te gebruiken) of tijdelijk (en verdwijnen nadat u uitgelogd bent).

Wanneer u de eerste maal surft op onze internetsites instahome.be, wordt u op de hoogte gebracht van het bestaan van instahome-cookies en cookies van ‘derden’. Door deze informatie te aanvaarden gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Instahome en haar partners (derden) dergelijke cookies gebruiken. Bij uw volgende bezoeken worden deze automatisch geactiveerd en de gegevens kunnen afgelezen of opgeslagen worden op uw eigen computer.

4.4.1 Instahome-cookies:

Deze cookies bevatten inlichtingen waartoe uitsluitend Instahome en zijn medewerkers toegang hebben en dat alleen bij het surfen op onze internetsite. Cookies laten u toe op een aangename wijze te surfen op onze digitale wereld. Zo vermijdt u bijvoorbeeld elke keer opnieuw te moeten aangeven in welke taal u wenst te surfen.

Met sommige cookies kunnen wij eveneens het dataverkeer en de gegevens op onze internetsite analyseren om het aantal gebruikers van onze diensten te meten zodat we zeker over de nodige capaciteit beschikken om uw aanvragen aan te kunnen, maar tevens Instahome te helpen bij het begrijpen van de manier van interactie van de gebruikers met onze diensten, zodat we deze kunnen verbeteren.

Zo houden wij via de cookies het volgende bij:

 • Uw taalkeuze
 • Uw login
 • Uw wachtwoord (dat wij ‘niet-leesbaar’ opslaan)
 • Uw voorkeuren qua decoratie en inrichting;
 • Uw financierings-, krediet- of verzekeringsbehoefte
 • Verschillende zoekcriteria zoals uw locatie, transactietype, gegevens van het onroerend goed, prijs, …

Wat zijn ‘verplichte’ cookies?
Vanuit een beveiligingsoogpunt (met name om fraude en kwaadwilig gedrag te voorkomen),registreren wij ook automatisch uw TCP/IP-adres, de naam en de versie van uw browser en de laatst bezochte webpagina. U kunt de installatie ervan niet weigeren.

4.4.2 Cookies van ‘derden’

Onze onderneming kan tevens beroep doen op derden-dienstverleners (zoals: Google Analytics, Facebook, LinkedIn, enz.) om in zijn naam en voor zijn rekening de volgende handelingen uit te voeren:

– uw surfgewoontes te analyseren en de bezoekers van onze internetsites te beoordelen of u aangepaste producten en/of diensten aan te bieden
– uw interesses te analyseren en u aanbiedingen te sturen die aan uw verwachtingen voldoen
– u de mogelijkheid te bieden om de content van internetsites en apps van Instahome op social media te delen met anderen (zoals de knop “Vind ik leuk” op Facebook).

In dat geval kunnen tevens onzichtbare pixels en cookies afkomstig van deze derden-dienstverleners gebruikt en opgeslagen worden. Bij de overdracht van de informatie die ontstaat met deze cookies, zorgen de parameters van deze cookies ervoor dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt voor de geolokalisatie en voor het wordt opgeslagen. Onze dienstverleners gebruiken deze inlichtingen voor de hierboven vermelde doeleinden. Zij linken uw IP-adres geenszins met hun eigen gegevens.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Cookies die op de gekende manier verzameld worden op de internetsite van Instahome worden gedetailleerd. Deze lijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt. Het is echter mogelijk dat ondanks onze waakzaamheid, cookies geïnstalleerd door vertrouwde derden aan onze controle ontsnappen.
Indien dit zou voorvallen, verzoeken wij u ons in te lichten op het volgende e-mailadres: info@instahome.be

4.5 ADMINISTRATIEVE VERWERKING

Bepaalde gegevens moeten bewaard worden om te voldoen aan onze wettelijke, fiscale en administratieve verplichtingen. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om bewijsstukken als overeenkomsten, financiële en boekhoudkundige gegevens. Deze gegevens worden zo lang bewaard als de wet ons voorschrijft.

5. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

Het nummer van de kredietkaart dat u ingeeft bij het plaatsen van een zoekertje op onze internetsite instahome.be, wordt ons via Internet gecodeerd gecommuniceerd. Wij ontvangen geen kopie van deze gegevens.

Andere persoonsgegevens ontvangen wij op een niet-beveiligde wijze.
Uw persoonlijke gegevens worden op de servers opgeslagen die, voor zover mogelijk, verhinderen:

 • de onbevoegde toegang tot of wijzigingen van uw gegevens,
 • het onrechtmatig gebruik of de verspreiding van uw gegevens
 • de onwettige vernietiging of het onopzettelijk verlies van uw gegevens.

Tot slot zijn onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens verplicht daar strikt vertrouwelijk mee om te gaan.

6. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de internetsite van Instahome is de eenmanszaak Instahome, waarvan de maatschappelijke zetel in België gevestigd is in de Aambeeldstraat 7 3191 Hever

Voor alle vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan het volgende adres: info@instahome.be of te bellen, van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00u op het nummer +32.3.303.44.01

7. Wanneer en hoe krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens?

U kunt op elk moment uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. Voor de website instahome.be gebeurt dit via de rubriek “Mijn account / Mijn profiel wijzigen”, met uw login en wachtwoord.

U kunt ook vragen dat wij u kosteloos uw persoonsgegevens toesturen of, geheel of gedeeltelijk, de verwerking van uw gegevens stopzetten. U kunt ons, eveneens kosteloos, verzoeken om al uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze gegevensbank, met uitzondering van die gegevens die Instahome verplicht moet bewaren in het kader van een wettelijke verplichting.

Voor alle hiervoor vermelde verzoeken volstaat het dat u uw vraag schriftelijk aan onze functionaris voor gegevensbescherming richt, samen met een bewijs van uw identiteit (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart).
– hetzij per e-mail, op het adres info@instahome.be

Wij zullen dan al het nodige doen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen. 
Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacycommissie).

8. Toelichting inzake minderjarigen

Indien u minderjarig ben (leeftijd minder dan 18 jaar), is het u niet toegestaan onze internetsites te gebruiken en verzoeken wij u ons uw persoonsgegevens niet mee te delen.

9. Bijkomende inlichtingen

Gelieve te noteren dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor het privacybeleid van de internetsites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

 

Compare listings

Vergelijken

gratis Webinar Hoe je huis zelf verkopen

In amper 20min krijg je alle info die je nodig hebt om je huis zelf te verkopen. 

We zijn er om jullie te helpen

SCHRIJF JE DUS ZEKER IN ALS OOK JIJ VEEL GELD WIL BESPAREN. 👇

BONUS: Ontvang onmiddellijk onze GRATIS stappenplan met zéér waardevolle tips

small_c_popup.png

Komt jouw pand ook in aanmerking?

Leuk dat je jouw huis met ons wilt verkopen!

Geef hier je gegevens in en binnen de 24u kom je te weten of ook jij meer geld op je eigen bankrekening zal zien verschijnen.