Huis verkopen belasting

huis verkopen belasting

Je huis verkopen: is de winst belastingvrij?

Bij het verkopen van een huis of een stuk grond kan mogelijks een mooie meerwaarde gerealiseerd worden, maar hoe zit het met de belastingen. Een aantal zaken, zoals het type onroerend goed, alsook de termijn waarbinnen het onroerend goed wordt verkocht, zijn hierbij van belang.

Wie een huis koopt, betaalt taksen op de aankoopprijs in de vorm van registratierechten. Maar wat als je na een bepaalde tijd het huis opnieuw verkoopt aan een hogere prijs? Ben je de overheid dan belastingen op die winst verschuldigd? We zochten het uit.

Doorverkoop van een huis

Indien je binnen een termijn van vijf jaar het huis dat je destijds hebt gekocht, wil verkopen, dan valt de verkoopprijs onder deze belastingen – belastingregime van de diverse inkomsten. De verkoop van een geschonken huis is belastbaar gedurende drie jaar na de schenking wanneer de schenker het goed in de periode van vijf jaar voor de schenking heeft aangekocht.

De vertrekdatum is de datum van het verkrijgen van het pand (verkoopakte of schenkingsakte). In geval van nieuwbouw, de datum van ingebruikname of verhuring van het gebouw.

Het belastingtarief is 16,5% en wordt berekend op de zogenaamde meerwaarde, het verschil tussen de aan- en verkoopprijs. Voor de berekening van de meerwaarde wordt de aankoopprijs verhoogd met de werkelijke kosten van de aankoop (notariskosten) of met een forfaitair kostenpercentage van 25%. De met 25% verhoogde aankoopprijs mag je verhogen met 5% per verlopen jaar sinds de aankoop. En met de facturen van werken uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. In geval van schenking neemt men de waarde van het geschonken goed aan, zoals opgegeven in de schenkingsakte. Indien de Ontvanger van Registratie een hogere waarde toekende aan het pand bij de aankoop of de schenking (tekortschatting). Of indien je zelf een hogere koopwaarde hebt opgegeven, dan wordt deze waarde in aanmerking genomen.

Jullie hebben ons zo goed geholpen in deze moeilijke periode. Dank daarvoor

Kurt L.

Gronden

Als je een grond wil verkopen met winst binnen een bepaalde termijn, zal je mogelijks belastingen betalen op deze meerwaarde. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee termijnen:

  • de grond wordt verkocht binnen de vijf jaar na aankoop. In dat geval zal de meerwaarde belast worden aan een tarief van 33%, te vermeerderen met de gemeentebelasting
  • de grond wordt verkocht tussen het vijfde en achtste jaar na aankoop. In dat geval zal de meerwaarde belast worden aan een tarief van 16,5%, te vermeerderen met de gemeentebelasting

Pas op: ook een bebouwd stuk grond kan in aanmerking komen voor dergelijke meerwaardebelasting. Indien immers de waarde van het onroerend goed dat gebouwd is op de grond minder dan 30% vertegenwoordigt van de totaal betaalde prijs, zal men dit niet als gebouw, maar als grond beschouwen.

Verkoop van een huis na erfenis

Ook de meerwaarde bij het verkopen van een geschonken huis of grond kunnen belastingen aangerekend worden. Indien deze verkoop doorgaat binnen de drie jaar na de schenking. Dit op voorwaarde dat de schenker:

  • de woning in de periode van vijf jaar voor de verkoop had aangekocht
  • de grond in de periode van acht jaar voor de verkoop had aangekocht

Het bebouwen van een geschonken grond ontsnapt daarenboven ook niet aan de meerwaardebelasting. Zo zal je in dit geval worden belast op de meerwaarde indien:

  • de bouwwerken gestart zijn binnen de vijf jaar na de verkrijging van de grond door de belastingplichtige of de schenker
  • het geheel vervreemd wordt binnen de vijf jaar na de datum van de eerste ingebruikname of verhuring van het gebouw

Als referentiepunt zal men de waarde van het goed nemen zoals opgenomen in de schenkingsakte.

Geen meerwaardebelasting

Zoals steeds, zijn er een aantal gevallen waarin deze regeling niet geldt en er dus geen meerwaardebelasting verschuldigd is. Dit is meer in het bijzonder het geval bij verkoop van:

  • Het je enige woning is. Voorwaarde is wel dat de verkoper de woning gedurende een periode van minstens 6 maanden – en dit binnen een periode van minstens 12 maanden voor de verkoop – effectief bewoond heeft.
  • Het huis geërfd hebt.  In dat geval zal je weliswaar wel bijkomende successierechten betalen. Als je het pand binnen de twee jaar na overlijden verkoopt. Dit aan een hogere prijs dan deze die werd opgenomen in de aangifte van de nalatenschap.
  • De woning toebehoort aan minderjarigen
  • Het huis onteigend wordt

Word lid van de discussie

Compare listings

Vergelijken

gratis Webinar Hoe je huis zelf verkopen

In amper 20min krijg je alle info die je nodig hebt om je huis zelf te verkopen. 

We zijn er om jullie te helpen

SCHRIJF JE DUS ZEKER IN ALS OOK JIJ VEEL GELD WIL BESPAREN. 👇

BONUS: Ontvang onmiddellijk onze GRATIS stappenplan met zéér waardevolle tips

small_c_popup.png

Komt jouw pand ook in aanmerking?

Leuk dat je jouw huis met ons wilt verkopen!

Geef hier je gegevens in en binnen de 24u kom je te weten of ook jij meer geld op je eigen bankrekening zal zien verschijnen.