Echtscheiding verdeling huis

echtscheiding verdeling huis

Echtscheiding: verdeling huis

De woning is een belangrijk onderdeel van je bestaan. Jullie wonen er niet alleen, er zijn ook herinneringen.
Het is een deel van jullie leven. Tegelijkertijd is een woning ook gewoon een object dat geld waard is. Het is dus aangeraden om goed na te denken over de verdeling van het huis bij de echtscheiding.

Niemand heeft het in de planning staan als hij of zij gaat trouwen. Maar ook dingen die niet in je planning zitten gebeuren soms, jammer genoeg.

Een echtscheiding of uit elkaar gaan is vaak een emotionele gebeurtenis maar het heeft ook praktische gevolgen. Zoals voor je huis en hypotheek. Welk opties zijn er allemaal?

 • Je huis verkopen bij scheiding;
 • Je koopt je partner uit;
 • Het huis of het appartement in onverdeeldheid houden.

Allemaal mogelijkheden met ieder hun voor- en nadelen alsook hun kostenplaatje bij de verdeling van je huis bij een echtscheiding.

Afhankelijk van de financiële mogelijkheden kunnen koppels soms niet anders dan de woning verkopen. Immers vaak wordt het gezinsinkomen (meer dan) gehalveerd en is het niet mogelijk dat één van beide partners de woning overneemt.

Nadat de verkoopakte is verleden voor de notaris wordt de verkoopprijs als volgt verdeeld:
het saldo van de hypothecaire lening komt in mindering en vaak ook andere kosten zoals bvb.

Afhankelijk van het feit of er ja dan neen persoonlijke inbreng is geweest door één of beide partners, dien je rekening te houden met een voorafname. Dan pas wordt het saldo verdeeld.
Ook de verdeling kan ongelijk zijn. De oorspronkelijke aankoopakte kan een ongelijke verdeling voorzien of sommige bepalingen in een huwelijkscontract zijn richtinggevend.

huis verkopen scheiden

Je huis verkopen zou geen gokspel mogen zijn.

Instahome blijft een revolutie teweegbrengen in de vastgoedsector door voorspellende analyses te gebruiken
om de perfecte koper voor elk huis te vinden.

Instahome verwerkt gebruikersgegevens van derden zoals Google of Facebook
met een eigen algoritme om te bepalen of die persoon misschien
op zoek is om een huis te kopen, en zo ja, worden er advertenties
op 
verschillende platforms gemaakt in de hoop van hen te laten kopen.

Klik hier om te kijken of je in aanmerking komt

Je partner uitkopen bij echtscheiding

Indien een van beide tijdens de procedure of na de scheiding in de woning blijft wonen, terwijl jullie nog samen eigenaar zijn, dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden over het beheer van de woning en de kosten. 

 • wie zal wat betalen
 • wanneer 
 • hoeveel 

In dit scenario is het ook zeer gebruikelijk dat er een bewonersvergoeding betaald wordt door diegene die in de woning blijft, als deze bijvoorbeeld geen deel van de lening overneemt. De bewoner kan immers ook genieten van voordelen in natura. Maar hoeveel moet je betalen? Je kan bijvoorbeeld de marktconforme huurprijs nemen of de samengetelde woonkost van beide partijen delen door twee.

Als je het huis wilt uitkopen van je partner, dien je rekening te houden met onder andere de waarde van de woning. Als je gaat scheiden, doe je er goed aan om een onafhankelijke schatter aan te stellen. Deze zal de waarde van het huis bepalen, en voorkomt achteraf onnodige discussies. 

Naast de waarde van het huis, hou je best ook rekening met het saldo van de hypotheek. Vervolgens is de eigen inbreng of die van je ex-partner belangrijk om mee in de berekening te nemen tijdens het uitkopen van jouw partner voor jullie huis.

huis verkopen scheiding

Woning in onverdeeldheid houden

Je kan de woning ook in onverdeeldheid houden. Middels een notariële akte beslissen de partners om de woning ‘onverdeeld’ in eigendom te houden. Redenen die hier vaak aan de bron liggen zijn bvb.

 • Je wil je kinderen niet extra confronteren met een verhuis;
 • Eén van beiden heeft een zaak in de woning;
 • Eén van beiden heeft geen job;

Verscheidene aspecten dienen geregeld inzake hypothecaire lening:

 • hoe wordt de lening verder afgelost
 • wie betaalt of blijven beiden betalen
 • is er later bij verkoop of toebedeling een verrekening

Verder dient besproken:

 • de wettelijke maximumtermijn (5 jaar) om in onverdeeldheid te blijven en hoe dit kan worden herzien
 • de eventuele betaling van een woonstvergoeding met betaling maandelijks of ‘in een uitgesteld relais’
 • afspraken over de betaling van eigenaarskosten en bewonerskosten

Jullie kunnen echter ook afstand doen van deze maximumperiode. Zolang een onverdeeldheid niet eeuwigdurend is en jullie er elk door middel van een opzegmodaliteit een einde aan kunnen maken, zijn jullie niet gebonden aan bepaalde maximumtermijnen.
Jullie blijven beiden dus aansprakelijk tegenover de bank, onafhankelijk van wat jullie onderling afspreken. Gebruikerslasten (gas, water, elektra, telefoon, etc.) moeten in principe betaald worden door de gebruiker/de bewoner.

Scheidingsovereenkomst voorbereiden

Wordt de woning overgenomen door één van jullie, wordt ze verkocht aan een derde of houden jullie de woning samen nog een tijdje aan (onverdeeldheid)? De mogelijkheden, de financiële consequenties en de praktische uitwerking ervan vindt je in de online scheidingsovereenkomst op de website van de Pareto Group (gratis voorbereiding).

We hopen dat dit artikel je geholpen heeft om de juiste acties te ondernemen. Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wie is Instahome?

Wij zijn vastgoedexperten die zich onderscheiden van andere spelers door onze nieuwe software,
transparante, menselijke en innovatieve manier van werken.

Onze software analyseert elk uur 180 parameters, zodat we de juiste koper veel sneller kunnen bereiken.
KLIK HIER OM TE KIJKEN OF JOUW PAND IN AANMERKING KOMT

Onze diensten zijn zo transparant dat je alle informatie snel en eenvoudig op onze website kan vinden.
Daarnaast komen we graag langs voor een persoonlijk gesprek.

Compare listings

Vergelijken

Download onZE gratis Checklist

Elke stap wordt haarfijn uitgelegd aan de hand van 35 zéér waardevolle tips

We zijn er om jullie te helpen

KRIJG ONMIDDELLIJK TOEGANG TOT DE CHECKLIST 👉

small_c_popup.png

Komt jouw huis in aanmerking?

Vul je gegevens in en kom het snel te weten